کاش...

کاش غصه تموم می شد...

کاش گریه نمی کردم...

من باعث و بانی شم دنبال کی می گردم..

تا حس منو دیدی... احساس خطر کردی..

تا رازمو فهمیدی .... دنیارو خبر کردی....

این حادثه ی تلخ رو از چشم تو می دیدم...

تو روی تو دنیا بود... من پشت تو جنگیدم....

پ.ن.1: همش یه خاطره اس.... یه شعر ساده نیست...

پ.ن.2: کاش روزای خوب برگردن....

/ 1 نظر / 18 بازدید